chuc nang nhiem vu cua don vi truc thuoc - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Chức năng nhiệm vụ đơn vị trực thuộc sở

Ngày 06-12-2021

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

I. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang

1. Vị trí và chức năng

       a) Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, giúp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hậu Giang tư vấn học nghề, việc làm, tuyển dụng lao động; giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động; thu thập thông tin thị trường lao động; tổ chức đào tạo, tập huấn việc làm và dạy nghề; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

          b) Trung tâm dịch vụ việc làm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục việc làm, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ

a) Hoạt động tư vấn, bao gồm:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.

- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

b) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

đ) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

e) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

f) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

g) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

II. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang

1. Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, thực hiện quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần, người khuyết tật dạng thần kinh, người rối nhiễu tâm trí, mức độ đặc biệt nặng, người lang thang xin ăn và các đối tượng yếu thế khác cần sự trợ giúp, bảo vệ khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các đối tượng, cụ thể:

- Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của đối tượng;

- Nuôi dưỡng, bảo đảm chất lượng các bữa ăn hàng ngày cho các đối tượng được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Ngoài chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định, Trung tâm Công tác xã hội huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và tổ chức lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho đối tượng.

          2.2. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi trung tâm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống;

          - Trong thời gian ở tại Trung tâm, các đối tượng được liên lạc với người thân, người giám hộ, người bảo trợ khi cần thiết.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân, Công an và các lực lượng chức năng ở địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và quản lý tốt tài sản Trung tâm.

Từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hướng đến mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc đối tượng, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cán bộ, công nhân viên chức tại Trung tâm.

 III. Ban quản trang

1. Vị trí, chức năng:

1.1. Ban Quản trang tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

1.2. Ban Quản trang tỉnh Hậu Giang có chức năng tiếp nhận, an táng, cải táng hài cốt Liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và người có công với cách mạng từ trần theo Quy định của Tỉnh ủy Hậu Giang; chăm sóc, tu bổ, giữ gìn các phần mộ liệt sĩ; duy trì, tôn tạo, đảm bảo Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh luôn có cảnh quan trang nghiêm, khang trang; quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ, các công trình ghi công Liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt Liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước bàn giao; tiếp nhận, cải táng hài cốt Liệt sĩ do thân nhân Liệt sĩ di chuyển từ các Nghĩa trang Liệt sĩ trong nước về an táng theo nguyện vọng của gia đình. Xây dựng nội quy, lập danh sách, sơ đồ mộ Liệt sĩ và nội dung ghi bia Liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Hướng dẫn vị trí, nơi an táng cán bộ, đảng viên và người có công với cách mạng từ trần tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo Quy định của Tỉnh ủy Hậu Giang.

2.3. Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ Liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của Nghĩa trang Liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

2.4. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, xác nhận thân nhân Liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ Liệt sĩ theo quy định.

2.5. Phục vụ lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy chế viếng Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh và các đoàn đại biểu trong, ngoài tỉnh đến viếng.

2.6. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những trường hợp mộ Liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhưng thân nhân hoặc người thờ cúng Liệt sĩ nguyện vọng cất bốc, di dời hài cốt Liệt sĩ về an táng tại quê nhà theo quy định.

2.7. Phối hợp xây dựng kế hoạch nâng cấp, tu bổ các phần mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hàng năm, báo cáo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

2.8. Phối hợp huy động các nguồn lực để tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy định.

2.9. Quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản trang theo quy của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.10. Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ, công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh (khi được cơ quan có thẩm quyền giao).

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang và theo quy định của pháp luật.

FUNCTIONS AND MISSIONS OF THE UNITS UNDER THE DEPARTMENT

I. Hau Giang Employment Service Centre

1. Position and functions

        a) The employment service center is a non-business unit, directly under the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of Hau Giang, specializing in consulting on vocational training, employment, and labor recruitment; in job introduction, labor supply and recruitment; in collecting labor market information; in organizing training programs; in propagating and disseminating policies and laws on labor and employment; in implementing programs and projects on employment; in implementing the policies on unemployment insurance, and in providing other services in accordance with the law.

          b)  The center is under the management of the Department of Labor, Invalids and Social Affairs; and under the direction, inspection and guidance on professional skills of the Department of Employment, the Center for Overseas Labor under the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

2. Missions

a) Consulting services include:

-  Advice on vocational training for workers to chosse jobs, training levels, training center based on their abilities and conditions.

- Advice on employment for workers to chosse jobs suitable for their abilities and conditions; on examination skills; on the find jobs in the country and other countries.

- Advise employers on employment recruitment; on human resource management and development; on the use of employee and job development.

-  Advice on labor policies and laws for employees and employers.

b) Introduce jobs for workers, supply and recruit human resources at the request of employers, including:

-  Introduce the people who need a job to employers.

- Supply employees at the request of employers.

- Recruit employees by examination to select qualified employees, meeting the requirements of employers.

- Introduce and supply employees to units and enterprises licensed to use Vietnamese workers to work abroad under contracts.

c)  Collect, analyze, forecast and supply the information on labor market.

d) Carry out the training programs to improve skills for workers under the regulations of law.

đ) Support employees in case of changing from one job to another, moving from one province to another, working in another country, and provide other supports in accordance with the law.

e) Propagate and disseminate policies and laws on labor and employment.

f)  Held programs and plans on employment.

g) Implement the policy on the unemployment insurance in accordance with the law.

h) Implement other services under the law.

II. Hau Giang Social Work Center

1.     Position and functions:

- Hau Giang Social Work Center is the public non-business unit established under Decision No. 300/QD-UBND issued on March 9, 2015 by the People's Committee of Hau Giang Province, self-reliant on organization and finance according to the Decree No.16/2015/ND-CP issued on February 14, 2015 by the Government, has legal status, own seal and account.

- Hau Giang Social Work Center is under the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of Hau Giang province, nurturing, caring for people with mental disabilities, mental disorders, homeless people, and other vulnerable people need emergency assistance as prescribed by law.

- The Center is under the guidance of the Department of Labor - Invalids and Social Affairs.

2. Mission:

2.1. The Center receive, manage and take care of the spiritual and material life for the subjects, specifically:

- Support subjects in self-management, culture, sports and other activities suitable to their age and health;

- Ensure the quality of daily meals for subjects as prescribed by law. In addition to the prescribed monthly allowance, the center also supports organizations, individuals, communities and labor organizations to increase production to improve the living standards of subjects.

          2.2. Coordinate with local authorities to help eligible or voluntarily subjects to leave the center and return to their families, re-integrate into the community; support them to stabilize their lives;

          - During the time in the Center, the subjects are contacted by relatives, guardians and sponsors when necessary.

2.3. Coordinate closely with the People's Committee, Police and local functional forces to ensure the security, prevent and fight fires and manage the assets of the Center.

Invest and improve equipment to better meet the demand of taking care of subjects and improving working conditions and life of officials and employees of the Center.

III. Site management

1 . Position and functions:

1.1. The Hau Giang Provincial Administration Board is a public non-business unit under the Department of Labor - Invalids and Social Affairs of Hau Giang province, has legal status, has its own seal and account; under the direction and management of the organization, staffing and operation of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of Hau Giang province.

1.2. The Management Board of Hau Giang province has the function of receiving, burying and reburiing the remains of martyrs, cadres, party members and people with meritorious services to the deceased revolution according to the regulations of the Hau Giang Provincial Party Committee; take care of, repair and preserve martyrs' graves; maintain, embellish and ensure that the Provincial Martyrs Cemetery always has a dignified and spacious landscape; manage the Martyrs Cemetery, the works of martyrs under the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

2.Mission:

2.1. Receiving and organizing the burial of martyrs' remains handed over by search and gathering units at home and abroad; receive and reburial the remains of Martyrs whose relatives move from Martyrs Cemeteries in the country for burial according to the family's wishes. Develop rules, list and map of Martyrs' graves and content of inscriptions of Martyrs' stele according to the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

2.2. Guide the location and burial place of cadres, party members and people with meritorious services to the revolution who died at the Provincial Martyrs Cemetery according to the regulations of the Hau Giang Provincial Party Committee.

2.3. Manage, protect and take care of Martyrs' graves, flower gardens, ornamental plants, grounds and other works of the Martyrs Cemetery, ensuring it is always clean, beautiful and dignified.

2.4. Organize to welcome, guide and confirm the martyrs' relatives inside and outside the province to visit the martyr's grave according to regulations.

2.5. Serving the ceremony to visit the Martyrs Cemetery according to the regulations on visiting the Martyrs' Cemetery of the province and visiting delegations inside and outside the province.

2.6. Coordinating with relevant agencies and units to consider, advise and propose competent authorities to handle cases where Martyrs' graves are interred at Martyrs' Cemetery but martyrs' relatives or worshipers wish to be buried. Loading and relocating the remains of martyrs for burial in their homeland according to regulations.

2.7. Coordinating in developing plans to upgrade and repair graves and Martyrs Cemetery annually in the province, report to leaders of Department of Labor - Invalids and Social Affairs for consideration and decision.

2.8. Coordinate in mobilizing resources to embellish, upgrade and repair items of Martyrs Cemetery according to regulations.

2.9. Manage finances and assets of the Site Management Board in accordance with the law and decentralized by the Provincial People's Committee.

2.10. Manage Martyrs Cemetery, Martyrs' recognition works in the province (when assigned by competent authorities).

2.11. Perform a number of other tasks as assigned by the Director of the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of Hau Giang province and in accordance with the law.

Đang online: 3
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 1722750
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.