cong trinh du an han muc dau tu - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Công trình, dự án

Ngày 25-12-2020

Tên dự án

Mục tiêu chính

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự án

(ĐVT: đồng)

Loại hình tài trợ

Nhà tài trợ

Tình trạng dự án

I. Dự án đang chuẩn bị đầu tư

1. Công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2021

6.304.000.000

Đang trình Bộ LĐTBXH xin vốn đầu tư

2. Công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu, huyện Châu Thành A

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2021

4.826.000.000

Đang trình Bộ LĐTBXHxin vốn đầu tư

II. Dự án đang triển khai

1. Công trình Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tầm vu, huyện Châu Thành A

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2020

3.263.524.000

Đang triển khai

2. Công trình Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Hạng mục hàng rào.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2020

6.557.255.000

Đang triển khai

3. Công trình mua sắm bia ghi tên LS tại NTLS tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2020

300.000.000

Đang triển khai

4. Công trình mua sắm bia ghi tên LS tại NTLS tỉnh Hậu Giang (Điều chỉnh thông tinh trên bia mộ LS)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

369.221.000

Đang triển khai

5. Mua sắm máy móc, thiết bị: thiết bị y tế, công cụ, dụng cụ phục hồi chức năng và giường ngủ phục vụ đối tượng.

Phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng của Trung tâm.

Bảo trợ xã hội

Dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

2020

3.993.119.000

Đang trong gian đoạn nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng

6. Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt tập thể cho đối tượng.

Phục vụ công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng của Trung tâm.

Bảo trợ xã hội

Dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

2020

980.260.000

Đang trong gian đoạn nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng

III. Dự án đã hoàn thành

1. Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Xây dựng mới

2005 -2012

43.868.020.258đ

Hoàn thành

2. Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Xây dựng mới

2017 -2019

14.799.023.000

Hoàn thành

3. Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2018

7.494.764.000

Hoàn thành

4. Công trình Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 02)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

1.755.992.000

Hoàn thành

5. Công trình Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang (Hạng mục hàng rào phía sau)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

996.499.000

Hoàn thành

6. Công trình Mua sắm Bia ghi tên liệt sĩ và trang, thiết bị phục vụ Đền Thờ liệt sĩ tỉnh

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

994.747.000

Hoàn thành

Đang online: 10
Hôm nay: 8053
Đã truy cập: 630159
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.