cong trinh du an han muc dau tu - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Công trình, dự án - HMĐT

Tên dự án

Mục tiêu chính

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự án

Loại hình tài trợ

Nhà tài trợ

Tình trạng dự án

I. Dự án đang triển khai

Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2)

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các Liệt sỹ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2019

1.850.399.000đ

Đang triển khai bước chuẩn bị đầu  tư

II. Dự án đã hoàn thành

Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Xây dựng mới

2005 -2012

43.868.020.258đ

Hoàn thành

Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Xây dựng mới

2017 -2019

12.400.000.000đ

Hoàn thành

Nâng cấp vỏ mộ và xây dựng bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ

Người có công với cách mạng

Cải tạo, sửa chữa

2018

7.500.000.000đ

Hoàn thành

Đang online: 2
Hôm nay: 321
Đã truy cập: 29395
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.