lich su hinh thanh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Năm 2004, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 10/2004/QĐ-UBND ngày 02/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định  số 20/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 thành lập Sở trên cơ sở tiếp nhận chức năng và tổ chức về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em vào Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang. 

Đang online: 5
Hôm nay: 219
Đã truy cập: 1722803
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.