Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1158/SLĐTBXH-TT 05/08/2022 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023
7826/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lưu Phước Tấn. Sinh ngày: 02/9/1996
7825/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện công tác điều dưỡng tập trung đối với đoàn người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng
Người có công Miền Trung
7824/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ ăn, nghỉ trên đường đi và về đối với đoàn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Miền Trung
7823/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
đối với bà: LÊ THỊ NGA Là vợ của ông: TRẦN VĂN THÊM
7822/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN VĂN HAI Con của bà TRẦN THỊ SANG, là vợ liệt sĩ Trần Văn Truyện
7821/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ BÉ NĂM Con của bà NGUYỄN THỊ LAN (LANG)
7820/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ QUYÊN Con của bà PHAN THỊ HỢI
7819/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: TRẦN THỊ SANG Là vợ liệt sĩ Trần Văn Truyện
7818/QĐ-SLĐTBXH 05/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: NGUYỄN THỊ
LAN (LANG)
Là vợ liệt sĩ Phạm Văn Tư
Đang online: 2
Hôm nay: 824
Đã truy cập: 1082685
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.