Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13716 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5574/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ ÁNH
Vợ của ông VÕ VĂN TÂM (VÕ THANH TÂM) là con liệt sĩ Võ Văn Hộ
5573/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: PHẠM THỊ RẾT Vợ của ông HỒ VĂN THUẬN
5572/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ CHIÊU HÙNG Cháu của bà LÊ THỊ THẠCH
5571/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ THẠCH
5570/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: DƯƠNG THỊ LẸ Vợ của ông NGUYỄN VĂN KIÊN, là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%
741/SLĐTBXH-VP 27/05/2022 V/v ban hành Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà Phan Thị Đào, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
740/SLĐTBXH-NCC 27/05/2022 V/v xét, chọn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Miền Trung
5569/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công HUỲNH THỊ HÓA
739/SLĐTBXH-NCC 27/05/2022 V/v đính chính thông tin trong hồ sơ thương binh NGUYỄN VĂN PHỤ
5568/QĐ-SLĐTBXH 27/05/2022 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (liệt sĩ Huỳnh Văn Trân)
Đang online: 3
Hôm nay: 524
Đã truy cập: 963140
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.