Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22819 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1874/QĐ-SLĐTBXH 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với bà Phạm Thị Huyền Trân
1873/QĐ-SLĐTBXH 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy Quyết định hỗ trợ học nghề
đối với bà Nguyễn Thị Thanh Quân
34/KH-SLĐTBXH 31/03/2023 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2023
507/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 31/03/2023 V/v ý kiến quỹ tiền lương của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang
506/SLĐTBXH-VP 31/03/2023 V/v không điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 6 tháng cuối năm 2023
505/SLĐTBXH-VP 31/03/2023 V/v nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của 8 địa phương trong quý I năm 2023
504/SLĐTBXH-KHTC 31/03/2023 V/v mời tham gia Thương thảo hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án "Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành lao động - thương binh
và xã hội"
502/SLĐTBXH-VP 31/03/2023 V/v góp ý dự thảo các Tờ trình và các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
1872/QĐ-SLĐTBXH 31/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công của bà Bùi Thị Sáu
1871/QĐ-SLĐTBXH 31/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công của bà Sơn Thị Út
Đang online: 1
Hôm nay: 2452
Đã truy cập: 1731617
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.