Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22649 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
492/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 25/4/2022, Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 05/01/2021 và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
29/KH-SLĐTBXH 29/03/2023 KẾ HOẠCH
Truyền thông chính sách lĩnh vực công tác lao động, người có công
và xã hội năm 2023
491/SLĐTBXH-VP 29/03/2023 V/v thống nhất dự thảo Kế hoạch Trồng cây xanh phân tán và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
490/SLĐTBXH-VP 29/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC năm 2023
489/SLĐTBXH-KHTC 29/03/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư, Thông tư liên tịch
487/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/03/2023 V/v xác định doanh thu, chi phí năm 2022, năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
486/SLĐTBXH-VP 29/03/2023 V/v thống nhất dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập
1717/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Dương Thanh Đảo. Sinh ngày: 24/04/1993
1716/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Dương Văn Phong. Sinh ngày: 01/01/1981
1715/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Đoàn Hồng Lãm. Sinh ngày: 10/09/2000
Đang online: 4
Hôm nay: 373
Đã truy cập: 1722957
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.