Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 7858 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1617/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 21/10/2021 V/v phối hợp trả lời các ý kiến đề xuất của trẻ em
1616/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/10/2021 V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị
1613/SLĐTBXH-VP 21/10/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2021
1612/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1611/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1610/SLĐTBXH-VP 21/10/2021 V/v xét sáng kiến và chấm điểm
thi đua năm 2021
6066/QĐ-SLĐTBXH 21/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Bùi Minh Phát sinh ngày 27/06/1990
6065/QĐ-SLĐTBXH 21/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Chúc Linh sinh ngày 08/10/2000
6064/QĐ-SLĐTBXH 21/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đào Văn Bừng sinh ngày 01/01/1990
6063/QĐ-SLĐTBXH 21/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lương Thị Liễu sinh ngày 1988

Danh sách tin tức

Đang online: 1
Hôm nay: 1374
Đã truy cập: 385818
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.