Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7751/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN THANH ĐIỂN Là con bà: HUỲNH THỊ TÁM
7750/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc thu hồi Quyết định số 5635/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2022
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp khi
người có công với cách mạng từ trần đối với ông Trần Minh Luân, năm sinh: 1981, là con của bà Nguyễn Thị Kia
7749/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TRẦN MINH LÂM Con của bà NGUYỄN THỊ KIA
7748/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: BÙI BÍCH LIÊN Con của bà HỨA MỸ LẾN, là Người có công giúp đỡ cách mạng
7747/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ CHÍNH Vợ của ông NGUYỄN VĂN THÊ
7746/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: HỨA MỸ LẾN Là Người có công giúp đỡ cách mạng
7745/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN THÊ Là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 55%; đồng thời là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% - 60%
1138/SLĐTBXH-NCC 04/08/2022 V/v rà soát, di chuyển hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng bà Hứa Mỹ Lến
1137/SLĐTBXH-VP 04/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
1136/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 04/08/2022 V/v phúc đáp Công văn số 04/2022-UNIPAXVT ngày 01/8/2022 của Công ty TNHH UNIPAX Vị Thanh
Đang online: 4
Hôm nay: 677
Đã truy cập: 1082539
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.