Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7706/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ SÁP Vợ của ông NGUYỄN HỬU MỸ
7705/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc trợ cấp tuất từ trần đối với thân nhân
của người có công với cách mạng
đối với bà: TRẦN THỊ SÁP Vợ của ông NGUYỄN HỬU MỸ
7704/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với bà: CHẾ THỊ NÔ Là mẹ liệt sĩ Mai Thanh Tùng
7703/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÂM THỊ XỨNG là Người có công giúp đỡ cách mạng
7702/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần
đối với ông: PHAN VĂN GIÒ Là cha liệt sĩ Phan Văn Trạng
7701/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: MAI THỊ HỒNG Là người HĐCM, HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
7700/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN HỬU MỸ Là bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%; đồng thời là người HĐKC bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%
1123/SLĐTBXH-NCC 02/08/2022 V/v hỗ trợ cấp trích lục hồ sơ thương binh Võ Châu Trần
1121/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1120/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/08/2022 V/v tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội
Đang online: 4
Hôm nay: 798
Đã truy cập: 1082659
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.