Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1115/SLĐTBXH-NCC 02/08/2022 V/v đính chính thông tin trong hồ sơ thương binh LÊ VĂN TIẾN
7663/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công TRẦN KIM HOÀNG
7662/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
7661/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ XIÊM
7660/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN THỊ BÉ BA
7659/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công NGUYỄN NGỌC THỦY
7658/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công PHẠM VĂN HAI
7657/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ DI Là vợ ông: VÕ VĂN HAI
7656/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: HUỲNH THỊ NƯƠNG Là con bà: HUỲNH THỊ NGA
7655/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: ĐOÀN THỊ CHÍNH Là con ông: MAI THỊ NHÂN
Đang online: 4
Hôm nay: 690
Đã truy cập: 1082552
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.