Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7769/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: NGUYỄN HOÀNG KHỞI Là con ông: NGUYỄN VĂN BẠCH
7768/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhị. Sinh năm: 1990
7767/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Hồng Thắm. Sinh ngày: 11/9/1998
7766/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Tốt. Sinh năm: 1985
7765/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Hồ Thị Kim Pha. Sinh ngày: 10/8/1984
7764/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Đen. Sinh năm: 1986
7763/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Ngọc Thùy. Sinh ngày: 19/02/2002
7762/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lê Thiện Thành. Sinh ngày: 14/12/1991
7761/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Chiêm Thị Cẩm Ngân. Sinh ngày: 22/8/1995
7760/QĐ-SLĐTBXH 04/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Ngọc Giàu. Sinh ngày: 27/7/1999
Đang online: 4
Hôm nay: 666
Đã truy cập: 1082528
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.