Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13423 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5201/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trương Văn Tâm sinh ngày 16/10/1985
5200/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phan Thị Diễm Trinh sinh ngày 01/01/1993
5199/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Nhớ sinh ngày 28/11/1992
5198/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hoàng Chức sinh ngày 21/09/1998
5197/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3272/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/3/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Trần Thị Bích Tuyền
5196/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3496/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/4/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Trần Thị Thu Hương
5195/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 2739/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/3/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Lê Thị Cẩm Vân
5194/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Khánh. Sinh ngày: 07/5/1983
5193/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Khánh. Sinh ngày: 07/05/1983
5192/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Tô Thị Lệ. Sinh ngày: 03/08/1988.
Đang online: 1
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 950817
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.