Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13423 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5173/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc sửa đổi thông tin trong hồ sơ người có công đối với ông Trần Thanh Dũng, ngày sinh 01/01/1956, là con của liệt sĩ Trần Văn Sển
5172/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ Bổ sung ông NGUYỄN VĂN KÍNH Là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ
5171/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ bà NGUYỄN THỊ CỎI Là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Tư
5170/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công với
cách mạng từ trần đối với bà TRƯƠNG THỊ CẨM
5169/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với bà BÙI THỊ TUYẾT NĂM Con của bà TRƯƠNG THỊ CẨM
41/KH-SLĐTBXH 19/05/2022 Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực về
công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang
giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo

696/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
695/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình
và dự thảo Nghị quyết
694/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/05/2022 V/v đăng ký thông tin trong cuốn "Cẩm nang tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2022"
5168/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Đang online: 1
Hôm nay: 397
Đã truy cập: 950834
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.