Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16332 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2458/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 11/12/2020 V/v xác định khối lượng và kinh phí thực hiện của 90 thẻ học nghề trong tỉnh phát sinh tương ứng dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2020 và chuyển tiếp sang năm 2021
1888/GM-SLĐTBXH 11/12/2020 Họp xét thi đua đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện năm 2020.
2457/SLĐTBXH-SLĐTBXH 11/12/2020 V/v tập huấn nâng cao năng lực cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em năm 2020
10199/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoài Thương. Sinh ngày 29/5/1996
10198/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thơm. Sinh ngày 14/10/1965
10197/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Xuân Nguyền. Sinh ngày 15/6/1993
10196/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Văn Vinh. Sinh ngày 29/12/1991
10195/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Thái Phương Kiều. Sinh ngày 01/01/1982
10194/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpđối với:
Bà: Võ Thị Bé Hai. Sinh năm 1995
10193/QĐ-SLĐTBXH 11/12/2020 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Cao Thị Hồng Nhan. Sinh ngày 15/3/1982
Đang online: 2
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 1090535
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.