Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13424 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5168/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
688/SLĐTBXH-VP 19/05/2022 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở
693/SLĐTBXH-VP 19/05/2022 V/v tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công mức độ 3 và 4
40/KH-SLĐTBXH 19/05/2022 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
5167/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÂM VĂN NAM
5166/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ BÙI Vợ của ông LÂM VĂN NAM
5165/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN DẪU
5164/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: ĐẶNG THỊ VIỆT Vợ của ông LÊ VĂN DẪU
5163/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần
đối với bà: TRẦN THỊ BA
5162/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHAN HOÀNG NAM Con của bà TRẦN THỊ BA
Đang online: 1
Hôm nay: 522
Đã truy cập: 950959
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.