Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13423 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
690/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 19/05/2022 /v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung của Luật bảo vệ môi trường quy định
5161/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: TRƯƠNG THỊ HÀ Là vợ ông: CAO VĂN QUÂY
5160/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: TÀO VĂN HIỀN
5159/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà: TRẦN THỊ ÁNH Vợ của ông TÀO VĂN HIỀN
5158/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công với
cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ TÁM
5157/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN HỒNG Con của bà NGUYỄN THỊ TÁM
5156/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN VĂN HUỲNH
5155/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN HỒNG THOA
5154/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: ĐỖ VĂN HẬU
5153/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ PHƯƠNG
Đang online: 1
Hôm nay: 349
Đã truy cập: 950786
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.