Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13424 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5153/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với bà: LÊ THỊ PHƯƠNG
5152/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bà Huỳnh Thị Thanh Vân
5151/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
689/SLĐTBXH-SLĐTBXH 19/05/2022 V/v phát hành và lưu trữ văn bản điện tử thay thế văn bản giấy
5150/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
và an ninh đối tượng 3, khóa 28 năm 2022


687/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 19/05/2022 V/v xây dựng dự kiến kế hoạch và tỷ lệ phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
685/SLĐTBXH-NCC 19/05/2022 V/v giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể do vết thương cũ tái phát
5149/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Minh Thơ sinh ngày 27/02/1988
5148/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Dương Thị Thanh Thảo sinh ngày 28/12/1998
5147/QĐ-SLĐTBXH 19/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Phương sinh ngày 01/01/1983
Đang online: 1
Hôm nay: 411
Đã truy cập: 950848
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.