Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22342 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1329/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Bà: Võ Thanh Thúy. Sinh ngày 15/10/1978
1328/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Dương Thị Kim Đang. Sinh ngày 13/10/2003
1327/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Út. Sinh ngày 01/01/1976
1326/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghi
đối với:
Ông: Hà Văn Hoàng. Sinh ngày 02/11/1999
1325/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Thanh. Sinh ngày 01/7/1988
1324/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Ông: Nguyễn Khánh Vy. Sinh ngày 28/12/1997
1323/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Vũ Luân. Sinh ngày 03/7/1997
1322/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Ngọc Sen. Sinh ngày 29/6/1986
1321/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Lê Thị Tiên. Sinh ngày 25/02/1996
1320/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
Trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Đinh Thị Phới. Sinh năm 1985
Đang online: 1
Hôm nay: 1158
Đã truy cập: 1706541
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.