Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1608/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Vui. Sinh ngày: 08/8/1990
1607/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Cao Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 10/8/1993
1606/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Cao Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 10/8/1993
1605/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1033/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/3/2023
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của ông Trương Vũ Pha
1604/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đặng Thị Yến. Sinh ngày: 09/07/2003
1603/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích Thùy. Sinh ngày: 01/09/1999
1602/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Thuận. Sinh ngày: 28/07/1975
1601/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Hoài Hận. Sinh ngày: 26/06/1982
1600/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phước. Sinh ngày: 22/09/1982
1599/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Mỹ Anh. Sinh ngày: 02/03/1993
Đang online: 2
Hôm nay: 157
Đã truy cập: 1713557
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.