Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22819 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1694/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Đình Nguyên. Sinh ngày: 16/09/1995
1693/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Hân. Sinh ngày: 01/04/1979
1692/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đoàn Thị Kim Thanh. Sinh ngày: 10/11/1976
1691/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích. Sinh ngày: 01/01/1967
1690/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Cẩm Chi. Sinh ngày: 01/01/1998
1689/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Ngọc Chân. Sinh ngày: 25/02/1988
1688/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Đoàn Minh Tân. Sinh ngày: 01/01/1997
1687/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Mỹ Ý. Sinh ngày: 01/04/2000
1686/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Kim Thanh. Sinh ngày: 02/11/1982
1685/QĐ-SLĐTBXH 29/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Bé Bảy. Sinh ngày: 01/01/1987
Đang online: 1
Hôm nay: 513
Đã truy cập: 1729678
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.