Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1427/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Thang Thị Bé Nhỏ. Sinh ngày 01/01/1985
1426/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Huỳnh Thị Bé Thu. Sinh năm 1992

1425/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Cẩm Vi. Sinh ngày 19/10/1995
1424/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Phước Hưng. Sinh ngày 16/02/1993
1423/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Thi Nhân. Sinh ngày 08/8/1999
1422/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Bích Ngọc. Sinh ngày 01/01/1972
1421/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Nhẫn. Sinh ngày: 18/02/1994
1420/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
bà: Huỳnh Thị Vẹn. Sinh ngày: 17/12/1996
1419/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Hữu Vinh. Sinh ngày: 1991
1418/QĐ-SLĐTBXH 21/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Thanh Triều. Sinh ngày: 23/11/1968
Đang online: 26
Hôm nay: 445
Đã truy cập: 1715650
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.