Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1475/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Trần Thị Bích Phượng. Sinh ngày: 17/9/1994
1474/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Lê Thị Thúy Oanh. Sinh năm: 1980
1473/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Ly. Sinh ngày: 04/10/2003
1472/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Phùng Thị Mỹ Duyên. Sinh ngày: 11/12/1996
1471/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung. Sinh ngày: 01/01/1985
1470/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Hồng Ngọt. Sinh ngày: 11/5/1985
1469/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 01/01/1995
1468/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Lâm Huyền Trân. Sinh ngày: 19/02/1992
1467/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Đỗ Ngọc Hiền. Sinh ngày: 24/6/1986
1466/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Đoàn Lý Kỳ Duyên. Sinh ngày: 15/6/1997
Đang online: 10
Hôm nay: 440
Đã truy cập: 1707447
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.