Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14989 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
876/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học
6474/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bà Giang Kim Phượng
6473/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thanh Giao. Sinh ngày: 16/05/1994
6472/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Hữu Vinh. Sinh ngày: 09/07/1993
6471/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Phương Phi. Sinh ngày: 01/01/1991
6470/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Chế Thị Yến. Sinh ngày: 01/01/1991
6469/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích. Sinh ngày: 01/01/1973
6468/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5211/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/5/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của ông Tạ Thanh Toàn
6467/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 5733/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/6/2022
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
874/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 2
Hôm nay: 1423
Đã truy cập: 1017436
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.