Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15016 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6477/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đào Kim Trúc sinh ngày 13/6/1974
6476/QĐ-SLĐTBXH 22/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Minh sinh ngày 13/02/1984
6475/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu bảo hiểm gói thầu thi công
xây dựng công trình: Nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ (bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ngã Bả
880/SLĐTBXH-KHTC 21/06/2022 V/v ý kiến về 06 dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và 02 Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách và Luật THTK, CLP 6 tháng trình HĐND tỉnh (tại Kỳ họp giữa năm 2022)
879/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050    

878/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách giáo dục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
877/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030
876/SLĐTBXH-VP 21/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học
6474/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với bà Giang Kim Phượng
6473/QĐ-SLĐTBXH 21/06/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Thanh Giao. Sinh ngày: 16/05/1994
Đang online: 9
Hôm nay: 870
Đã truy cập: 1018338
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.