Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15167 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6656/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: VÕ THỊ LỢI Là vợ ông: LÊ VĂN THẮNG
6655/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ NGUYỆT Là vợ ông: TRẦN VĂN BÉ
6654/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với ông: CAO LÝ TƯỞNG Là con ông: CAO VĂN KẾT
6653/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: LÊ THỊ NHỊ Là vợ ông: DƯƠNG VĂN LÙNG
6650/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
đối với bà: NGUYỄN THỊ NHẢN Là vợ ông: HUỲNH VĂN CÁO
6649/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần

đối với ông: TIÊU QUỐC VĂN Con của bà LÊ THỊ NƯƠNG,
6646/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: LÊ VĂN ÚT Con của ông LÊ VĂN VẢY (MẠNH)
6645/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: NGUYỄN CHÍ TÂM Con của ông NGUYỄN VĂN BÉ
6642/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHẠM VĂN TÁ Con bà LÊ THỊ SONG (SÔNG)
6638/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần
đối với ông: LÊ VĂN VẢY (MẠNH)
Đang online: 3
Hôm nay: 1050
Đã truy cập: 1023291
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.