Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15167 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6592/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phương sinh ngày 09/11/1991
6590/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà Phan Thị Thủy Nhân. Sinh ngày: 18/10/1997
6588/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà Lê Hồng Gấm. Sinh ngày: 17/9/1995
6585/QĐ-SLĐTBXH 24/06/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho 11 tác giả/nhóm tác giả có mô hình, thiết bị tự làm đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
893/SLĐTBXH-NCC 24/06/2022 V/v đề xuất không tham gia đoàn người
có công với cách mạng về nguồn do Trung tâm Giáo dục truyền thống
và lịch sử tổ chức
6579/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đặng Thị Ngọc Giàu sinh ngày 14/12/1985
6578/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lâm Văn Lạc sinh ngày 01/01/1993
6577/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm sinh ngày 29/9/1995
6576/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Mộng Tuyết sinh ngày 02/8/2001
6575/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đỗ Văn Gian sinh ngày 20/10/1985
Đang online: 4
Hôm nay: 978
Đã truy cập: 1023219
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.