Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7404/QĐ-SLĐTBXH 21/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Minh Đăng. Sinh ngày: 03/11/1991
1056/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 21/07/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Một thành viên HG FARM
7403/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 V/v giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang
7402/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với bà Phan Thị Thảo Châu
7401/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với ông Hà Tấn Đạt
1055/SLĐTBXH-KHTC 20/07/2022 V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí chênh lệch lương, các khoản phụ cấp theo lương và kinh phí trợ cấp thôi việc đối với công chức
1054/SLĐTBXH-KHTC 20/07/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
7400/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Chí Linh. Sinh ngày 18/4/1981
7399/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Nhật Trường. Sinh năm 1993
7398/QĐ-SLĐTBXH 20/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Hồng Gấm. Sinh ngày 08/9/1982
Đang online: 2
Hôm nay: 575
Đã truy cập: 1082437
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.