Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16435 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
7507/QĐ-SLĐTBXH 25/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Cao Công Trực. Sinh ngày: 21/05/1989
7506/QĐ-SLĐTBXH 25/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Tuyết Lan. Sinh ngày: 29/06/1998
7505/QĐ-SLĐTBXH 25/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Minh Duy. Sinh ngày: 26/06/1995
7504/QĐ-SLĐTBXH 25/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Lê Thị Thanh Thúy. Sinh ngày: 10/10/1987
7503/QĐ-SLĐTBXH 25/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Anh Khoa. Sinh ngày 29/10/1996
1083/SLĐTBXH-KHTC 25/07/2022 V/v ý kiến góp ý dự thảo văn bản chấn chỉnh công tác thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh
1081/SLĐTBXH-VP 23/07/2022 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở
1080/SLĐTBXH-VP 23/07/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
7502/QĐ-SLĐTBXH 23/07/2022 V/v thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động
1079/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 22/07/2022 V/v cử cán bộ tham tham dự lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp"
Đang online: 2
Hôm nay: 1105
Đã truy cập: 1096285
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.