Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13423 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
705/SLĐTBXH-VP 23/05/2022 V/v góp ý dự thảo
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
704/SLĐTBXH-KHTC 23/05/2022 V/v báo cáo theo đề nghị của Bộ Tài chính
703/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 23/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
5308/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đinh Thị Diễm Phương sinh ngày 25/02/1994
5307/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Thanh Phú sinh ngày 01/01/1970
5306/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Ngọc Phượng sinh ngày 1971
5305/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Cẩm Tuyền sinh ngày 20/12/1977
5304/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Liên sinh ngày 25/01/1981
5303/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đinh Thị Kiều Thanh sinh ngày 20/09/1984
5302/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Kim Chi sinh ngày 20/02/1990
5301/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lâm Quốc Bền sinh ngày 1989
5300/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Dương Thị Ngọc Giàu sinh ngày 10/10/1991
5299/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tạ Phước Hiển sinh ngày 02/01/1993
5298/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Chứa sinh ngày 26/05/1995
5297/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lai Ngọc Tâm sinh ngày 1983
5296/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trương Thế Vinh sinh ngày 1985
5295/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thái Lê Hoàng Hương sinh ngày 05/01/1990
5294/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tăng Hoàng Thái sinh ngày 01/07/1990
5293/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến sinh ngày 01/01/1977
5292/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên sinh ngày 07/05/2000
Đang online: 1
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 950767
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.