Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 13423 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
705/SLĐTBXH-VP 23/05/2022 V/v góp ý dự thảo
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
704/SLĐTBXH-KHTC 23/05/2022 V/v báo cáo theo đề nghị của Bộ Tài chính
703/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 23/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
5308/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đinh Thị Diễm Phương sinh ngày 25/02/1994
5307/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Thanh Phú sinh ngày 01/01/1970
5306/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Ngọc Phượng sinh ngày 1971
5305/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Cẩm Tuyền sinh ngày 20/12/1977
5304/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Liên sinh ngày 25/01/1981
5303/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Đinh Thị Kiều Thanh sinh ngày 20/09/1984
5302/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Kim Chi sinh ngày 20/02/1990
5301/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lâm Quốc Bền sinh ngày 1989
5300/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Dương Thị Ngọc Giàu sinh ngày 10/10/1991
5299/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tạ Phước Hiển sinh ngày 02/01/1993
5298/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Chứa sinh ngày 26/05/1995
5297/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lai Ngọc Tâm sinh ngày 1983
5296/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trương Thế Vinh sinh ngày 1985
5295/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Thái Lê Hoàng Hương sinh ngày 05/01/1990
5294/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Tăng Hoàng Thái sinh ngày 01/07/1990
5293/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến sinh ngày 01/01/1977
5292/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên sinh ngày 07/05/2000
5291/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung sinh ngày 05/05/1992
5290/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Bé Nhanh sinh ngày 08/03/2002
5289/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thanh Phụng sinh ngày 01/01/1984
5288/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hồng Nguyên sinh ngày 08/02/1997
5287/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Huyền sinh ngày 11/04/1996
5286/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ni sinh ngày 1977
5285/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Tỷ sinh ngày 1972
5284/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Võ Hùng Linh sinh ngày 26/02/1987
5283/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Bích Thuy sinh ngày 16/03/1996
5282/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lương Thành Nghĩa sinh ngày 1981
5281/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Phao sinh ngày 10/01/1989
5280/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Ngọc Anh sinh ngày 22/03/1987
5279/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Chúc Ly sinh ngày 1985
5278/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Phúc sinh ngày 10/10/1990
5277/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Hằng sinh ngày 01/01/1973
5276/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Thạch sinh ngày 12/06/1989
5275/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Ngô Thị Mộng Xong sinh ngày 13/06/1993
5274/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Hùng sinh ngày 01/06/1970
5273/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Chúc Thiên sinh ngày 10/05/1987
5272/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Thảo sinh ngày 1984
5271/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Tấn Tú sinh ngày 01/01/1994
5270/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Châu Văn Thiện sinh ngày 08/10/1980
5269/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Võ Minh Tân. Sinh ngày: 08/12/1993
5268/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Trương Văn Hửu. Sinh ngày: 14/5/1992
5267/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Trương Minh Bình. Sinh ngày: 13/3/1978
5266/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Trần Việt Thanh. Sinh ngày: 30/9/1991
5265/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Trần Văn Hận. Sinh ngày: 15/8/1990
5264/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Bà Trần Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 16/02/1991
5263/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Phan Văn Thức. Sinh ngày: 15/01/1989
5262/QĐ-SLĐTBXH 23/05/2022 Về việc hỗ trợ học nghề Lái xe hạng C đối với:
Ông Phan Văn Lâm. Sinh năm: 1982
Đang online: 2
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 950778
Quản lý khảo sát

Ý kiến doanh nghiệp về sự kịp thời của Trang thông tin điện tử của sở

Rất kịp thời
Kịp thời
Còn chậm
Không kịp thời


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.