Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 7740 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5866/QĐ-SLĐTBXH 07/10/2021 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ TRẦN THỊ THU
5865/QĐ-SLĐTBXH 07/10/2021 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ĐẶNG NGỌC ĐÀNG
5864/QĐ-SLĐTBXH 07/10/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
của Thủ tướng Chính phủ TRƯƠNG CÔNG DANH
1511/SLĐTBXH-VP 07/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)
1510/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 07/10/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021- 2030
1505/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 07/10/2021 V/v thông tin nhu cầu hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động
1504/SLĐTBXH-VP 07/10/2021 V/v đăng ký các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Nhâm Dần” 2022
1503/SLĐTBXH-TT 07/10/2021 V/v đề nghị khắc phục hạn chế trong việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021
75/KH-SLĐTBXH 07/10/2021 Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về “Vai trò của nam giới và phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới” nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
1502/SLĐTBXH-KHTC 07/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vị Thủy

Danh sách tin tức

Đang online: 1
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 374651
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.