Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 7740 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5830/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Minh Đến. Sinh năm 1989
5829/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phan Thị Nghiệm. Sinh năm 1977
5828/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Phan Văn Bền. Sinh ngày 01/01/1977
5827/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Tống Tấn Đa. Sinh ngày 07/6/1990
5826/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Hiền. Sinh năm 1981
5825/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Mỹ Tuấn. Sinh ngày 01/01/1977
5824/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Phượng. Sinh ngày 17/5/1986
5823/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Võ Lê Phi Yến. Sinh ngày 22/6/1997
1493/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 06/10/2021 V/v khẩn trương thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021
1492/SLĐTBXH-VP 05/10/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Danh sách tin tức

Đang online: 1
Hôm nay: 700
Đã truy cập: 374892
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.