Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 7740 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1561/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 14/10/2021 V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh
1560/SLĐTBXH-VP 14/10/2021 V/v thống nhất dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
1559/SLĐTBXH-KHTC 14/10/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu và định mực chi thường xuyên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2025
1558/SLĐTBXH-KHTC 14/10/2021 V/v góp ý kiến nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vị Thanh
1557/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v trả lời ông Đỗ Công Chức phản ánh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1556/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v trả lời ông Lê Thành Nhân phản ánh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1555/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v triển khai Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ
5952/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc phê duyệt danh sách trợ cấp đột xuất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
48/GM-SLĐTBXH 14/10/2021 GIẤY MỜI    
V/v dự Hội nghị trực tuyến đôn đốc thực hiện Nghị quyết
số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP
1553/SLĐTBXH-VP 14/10/2021 V/v triển khai Ngày Pháp luật năm 2021

Danh sách tin tức

Đang online: 1
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 374734
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.