Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 7740 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1573/SLĐTBXH-VP 15/10/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháng 10/2021
1572/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 15/10/2021 V/v chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Giày Hằng Vỹ 2
1571/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 15/10/2021 V/v báo cáo tình hình xuất nhập cảnh của người lao động nước ngoài
1570/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 15/10/2021 V/v tham mưu báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
1569/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 15/10/2021 V/v hỗ trợ kỹ thuật và phòng trình giảng của Đoàn tỉnh Hậu Giang tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 bằng hình thức trực tuyến
5990/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Vấn. Sinh ngày 01/01/1960.
5989/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Vấn. Sinh ngày 01/01/1960.
1568/SLĐTBXH-VP 15/10/2021 V/v giới thiệu tham gia sinh hoạt với một số chi bộ ấp trên địa bàn huyện Vị Thủy
5988/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN CHÁNH
5987/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc cắt, chuyển chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN VĂN HẬU
1567/SLĐTBXH-KHTC 15/10/2021 V/v xin điều chỉnh tăng, giảm kinh phí dự toán năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
1566/SLĐTBXH-KHTC 15/10/2021 V/v rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025
1565/SLĐTBXH-KHTC 15/10/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và chương trình phát thanh
1564/SLĐTBXH-KHTC 15/10/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1563/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 15/10/2021 V/v báo cáo đối tượng khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên
5986/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc cắt chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Dương Văn Khánh - Dương Minh Đại
5985/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với ông Trần Hoài Phương
5984/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc trợ cấp thương tật một lần (bà: ĐỖ HỒNG TƯƠI - sinh năm: 1955 - TB13%)
1562/SLĐTBXH-NCC 15/10/2021 V/v đính chính thông tin trong hồ sơ thương binh NGUYỄN VĂN THẮNG
5983/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ HÀ VĂN HÓA
5982/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ VÕ VĂN VIỆT
5981/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần TRẦN VĂN TRẬN
5980/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần NGUYỄN THỊ ÚT
5979/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần TRƯƠNG THỊ THÀ
5978/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồ Thị Thắm sinh ngày 01/01/1967
5977/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hứa Bạch Tuyết sinh ngày 10/05/1982
5976/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Chiến sinh ngày 1972
5975/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Quách Thị Ngọc sinh ngày 06/07/1982
5974/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Thanh Sum sinh ngày 01/01/1989
5973/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Ngọc Lành sinh ngày 04/01/1966
5972/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Hiền Muội sinh ngày 09/09/1994
5971/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Ngọc Xứng sinh ngày 10/12/1996
5970/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Kim Tuyến sinh ngày 06/09/2000
5969/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Mai Phương sinh ngày 18/06/1992
5968/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Phố sinh ngày 21/11/1989
5967/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Phương Thúy sinh ngày 13/08/1992
5966/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Cẩm Hà sinh ngày 04/12/1982
5965/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Thanh Hằng sinh ngày 06/10/1996
5964/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Văn Hoài Em sinh ngày 13/07/1992
5963/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Bé Hai sinh ngày 1981
5962/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền sinh ngày 28/03/1992
5961/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Lẩm sinh ngày 01/01/1956
5960/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Võ Hoàng Dự sinh ngày 01/01/1997
5959/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hà Thị Trúc Mơ sinh ngày 19/02/1996
5958/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Thanh Hòa sinh ngày 10/12/1982
5957/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Dương Thị Thùy Dương sinh ngày 01/01/1988
5956/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lý Thị Hồng sinh ngày 01/01/1976
5955/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Bình sinh ngày 24/06/1983
5954/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Thạch Quốc Đạt sinh ngày 08/06/1987
5953/QĐ-SLĐTBXH 15/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trương Thị Kim Loan sinh ngày 17/04/1978
1561/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 14/10/2021 V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh
1560/SLĐTBXH-VP 14/10/2021 V/v thống nhất dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
1559/SLĐTBXH-KHTC 14/10/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu và định mực chi thường xuyên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2025
1558/SLĐTBXH-KHTC 14/10/2021 V/v góp ý kiến nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vị Thanh
1557/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v trả lời ông Đỗ Công Chức phản ánh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1556/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v trả lời ông Lê Thành Nhân phản ánh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1555/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v triển khai Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ
5952/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc phê duyệt danh sách trợ cấp đột xuất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
48/GM-SLĐTBXH 14/10/2021 GIẤY MỜI    
V/v dự Hội nghị trực tuyến đôn đốc thực hiện Nghị quyết
số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP
1553/SLĐTBXH-VP 14/10/2021 V/v triển khai Ngày Pháp luật năm 2021
1552/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 14/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng và phát triển không gian truyền thông GDNN, hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN giai đoạn 2021 - 2025
1551/SLĐTBXH-TT 14/10/2021 V/v hỗ trợ công dân trở về địa phương do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
5951/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Hoàng Nam sinh ngày 26/06/1991
5950/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Bé Tư sinh ngày 01/01/1975
5949/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Phạm Thị Cẩm Tiên sinh ngày 12/06/1998
5948/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Phạm Văn Hậu sinh ngày 14/05/1994
5947/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Tô Thị Diệu Trinh sinh ngày 10/05/1987
5946/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Từ Ái Thơ sinh ngày 21/01/1998
1550/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 13/10/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
1549/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 13/10/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
5945/QĐ-SLĐTBXH 13/10/2021 Về việc hỗ trợ học nghề Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà Đoàn Kim Gọn. Sinh năm: 1996
1548/SLĐTBXH-VP 13/10/2021 V/v thông báo tập huấn triển khai quy trình thực hiện thủ tục hành chính liên thông 3 cấp
1546/SLĐTBXH-VP 13/10/2021 V/v tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TDTHPL và QLXLVPHC năm 2021
5944/QĐ-SLĐTBXH 13/10/2021 Về việc hỗ trợ học nghề Làm tóc (Make Hair) đối với:
Ông Châu Thanh Nhã. Sinh ngày: 19/10/1985
5943/QĐ-SLĐTBXH 13/10/2021 Về việc hỗ trợ học nghề Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà Đặng Thị Út. Sinh năm: 1986

Danh sách tin tức

Đang online: 1
Hôm nay: 702
Đã truy cập: 374894
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.