Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8977 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1900/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
1899/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
1898/SLĐTBXH-KHTC 03/12/2021 V/v thẩm định Phương án giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
1897/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2021
1896/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đóng góp dự thảo đề cương Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1895/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 03/12/2021 V/v đề nghị hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1894/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v báo cáo tình hình xuất nhập cảnh của người lao động nước ngoài
1892/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 03/12/2021 V/v khen thưởng về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
6905/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Huỳnh Thị Bé Toán sinh ngày 16/05/1987
6904/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Diểm sinh ngày 01/01/1991
6903/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Thành Được sinh ngày 06/04/1988
6902/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Huỳnh Su Khơ sinh ngày 21/05/1996
6901/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lâm Thị Nghe sinh ngày 1983
6900/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hà Thị Tú Quyên sinh ngày 11/03/1993
6899/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Võ Quách Trị sinh ngày 06/03/1973
6898/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Lê Thị Tuyết Hồng sinh ngày 20/03/1974
6897/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lý Thừa sinh ngày 27/03/1984
6896/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Lê Anh Ghi sinh ngày 08/03/1980
6895/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyện sinh ngày 01/01/1992
6894/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đặng Hoàng Lộc sinh ngày 1983
6893/QĐ-SLĐTBXH 03/12/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Trần Văn Băng sinh ngày 20/06/1991
1891/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình
và dự thảo Luật Thực hiện
dân chủ ở cơ sở
1890/SLĐTBXH-VP 03/12/2021 V/v đăng tải, niêm yết công khai Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
1889/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 02/12/2021 V/v thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 18.6 của xã Long Phú, thị xã Long Mỹ
1888/SLĐTBXH-TT 02/12/2021 V/v chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn khiếu nại
1886/SLĐTBXH-VP 02/12/2021 V/v đăng ký lịch làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh
1885/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 02/12/2021 V/v phối hợp xác minh, giải quyết đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Hồng Nghiêm
1884/SLĐTBXH-TTDVVL 02/12/2021 V/v phối hợp thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định đối với Bà Trần Thị Phương Thúy
1883/SLĐTBXH-TTDVVL 02/12/2021 V/v phối hợp thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Loan
1882/SLĐTBXH-TTDVVL 02/12/2021 V/v phối hợp thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định đối với Ông Nguyễn Văn Lây

Danh sách tin tức

Đang online: 13
Hôm nay: 8222
Đã truy cập: 630328
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.