Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8817 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6789/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thị Thúy Hằng sinh ngày 22/10/1986
6788/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Hoài Linh sinh ngày 02/07/1992
6787/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Bùi Thanh Thúy sinh ngày 01/01/1991
6786/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Trần Thị Lang sinh ngày 1968
6785/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Út Còn sinh ngày 1985
6784/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Nguyễn Văn Long sinh ngày 1952
6783/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Đinh Tấn Phát sinh ngày 03/11/1988
6782/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Hồ Thị Hai sinh ngày 1967
6781/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Ông Vũ Tuấn Thanh sinh ngày 02/12/2001
6780/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Âu Phương Đào sinh ngày 02/03/1981
6779/QĐ-SLĐTBXH 29/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với Bà Võ Thị Vẹn sinh ngày 1975
1856/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 29/11/2021 V/v triển khai thực hiện
Quyết định số 1446/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ
6778/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Bà Nguyễn Thị Thúy Vy. Sinh ngày: 30/8/1993
6777/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Bà Phan Thị Nguyệt Quế. Sinh ngày: 14/9/1987
6776/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Ông Nguyễn Thanh Mộng. Sinh ngày: 06/5/1986


6775/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Ông Võ Nguyên Duẫn. Sinh ngày: 12/5/1972


6774/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Ông Lê Hoàng Gia. Sinh ngày: 13/8/1993
6773/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Ông Hoàng Lê Vũ Toàn. Sinh ngày: 02/6/1983
6772/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Bà Huỳnh Thị Phấn. Sinh ngày: 04/4/1982
6771/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Bà Diệp Trúc Nghi. Sinh ngày: 22/12/1993
6770/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Bà Cao Thị Thúy. Sinh ngày: 10/11/1980


6769/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Ông Đoàn Tất Linh. Sinh ngày: 29/10/1988
6768/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Ông Châu Mười Một. Sinh năm: 1972
6767/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hỗ trợ học nghề đối với:
Bà Huỳnh My. Sinh ngày: 01/01/1990
1854/SLĐTBXH-VP 26/11/2021 V/v báo cáo hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử của tỉnh
1853/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 26/11/2021 V/v chuyển Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến
1852/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 26/11/2021 V/v xác nhận thu hồi giấy phép lao động hết hạn của Công ty TNHH Jia Zhi
1851/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 26/11/2021 V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6766/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Sinh ngày 19/10/2000
6765/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Thủy Tiên. Sinh ngày 18/11/1992
6764/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Sinh năm 1989
6763/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Võ. Sinh ngày 26/9/1999
6762/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Minh Dương. Sinh ngày 01/01/1986
6761/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phượng. Sinh năm 1985
6760/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Hồ Thị Thuý Hằng. Sinh ngày 14/01/2002
6759/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Lê Hoài Thương. Sinh ngày 21/8/1995
6758/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Trường. Sinh ngày 21/3/1982
6757/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Mai. Sinh năm 1968
6756/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Đang. Sinh ngày 30/3/1997
6755/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Trần Văn Duy. Sinh ngày 19/02/2001
6754/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Võ Hoàng Chánh. Sinh năm 1986
6753/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bùi Thanh Minh. Sinh ngày 15/11/1985
6752/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Dương Thị Thu Hồ. Sinh ngày 20/02/1992
6751/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Đặng Văn Ơn. Sinh năm 1986
6750/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Trọt. Sinh ngày 12/12/1992
6749/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Nguyễn Văn Tâm. Sinh ngày 02/9/1984
6748/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc chỉ định thầu thực hiện in tài liệu tuyên truyền các chế độ
chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1850/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 26/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1849/SLĐTBXH-TT 26/11/2021 V/v xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
6747/QĐ-SLĐTBXH 26/11/2021 Về việc phê duyệt biện pháp tổ chức thi công gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Danh sách tin tức

Đang online: 4
Hôm nay: 807
Đã truy cập: 576164
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.