Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1537/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Dương Trọng Nguyện. Sinh ngày 02/09/1997
1536/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Tấn Phát. Sinh ngày 12/10/2000
1535/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh. Sinh ngày 01/01/1978
1534/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Huyền Trân. Sinh ngày: 01/02/1981
1533/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Bảo Quốc. Sinh ngày: 01/01/1986
1532/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Diệu Hiền. Sinh ngày: 01/01/1976
1531/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Hoài. Sinh ngày 07/10/1998
1530/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Tiêu Văn Tám. Sinh ngày: 08/11/1973
1529/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh. Sinh ngày: 01/01/1992
1528/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Bà: Lê Thị Yến. Sinh ngày: 25/09/1973
Đang online: 2
Hôm nay: 1898
Đã truy cập: 1710863
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.