Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1527/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Chúc Linh. Sinh ngày: 16/05/1987
1526/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thúy Loan. Sinh ngày: 09/09/1992
1525/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Châu Thị Tuyết Mai. Sinh ngày: 17/12/1993
1524/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Sinh ngày: 06/06/1992
1523/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Bà: Nguyễn Thị An. Sinh ngày: 01/01/1976
1522/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Lý Quốc Toàn. Sinh ngày: 29/07/1993
1521/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Hồng Cúc. Sinh ngày: 27/01/1993
1520/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Trúc Ly. Sinh ngày: 31/12/1987
1519/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phùng Thị Mỹ Kiều. Sinh ngày: 01/01/1975
1518/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phạm Thị Kim Khuya. Sinh ngày: 16/03/1995
Đang online: 4
Hôm nay: 1652
Đã truy cập: 1710617
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.