Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1481/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1022/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/3/2023
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
1480/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quyết định số 956/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/3/2023
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của ông Phạm Ngọc Lâm
1479/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hân. Sinh ngày: 15/5/1986
1478/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
nghề Làm tóc (Make Hair) đối với:
Ông: Nguyễn Văn Kết. Sinh ngày: 19/6/1990
1477/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Đào Xuân Thu. Sinh ngày: 04/6/1980
1476/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Bùi Thị Sang. Sinh năm: 1973
1475/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Trần Thị Bích Phượng. Sinh ngày: 17/9/1994
1474/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Lê Thị Thúy Oanh. Sinh năm: 1980
1473/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Ly. Sinh ngày: 04/10/2003
1472/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Phùng Thị Mỹ Duyên. Sinh ngày: 11/12/1996
Đang online: 4
Hôm nay: 1974
Đã truy cập: 1710939
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.