Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1471/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung. Sinh ngày: 01/01/1985
1470/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Hồng Ngọt. Sinh ngày: 11/5/1985
1469/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 01/01/1995
1468/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Lâm Huyền Trân. Sinh ngày: 19/02/1992
1467/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Đỗ Ngọc Hiền. Sinh ngày: 24/6/1986
1466/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề
Làm tóc (Make Hair) đối với:
Bà: Đoàn Lý Kỳ Duyên. Sinh ngày: 15/6/1997
1465/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ học nghề

Làm móng (Nail) đối với:
Bà Nguyễn Thị Rớt. Sinh ngày: 07/02/1997
438/SLĐTBXH-NCC 22/03/2023 V/v di chuyển hồ sơ gốc
liệt sĩ Nguyễn Chí Hiệp và
liệt sĩ Lê Văn Bé
437/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 22/03/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
436/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 22/03/2023 V/v rà soát, hoàn thành việc chi trả các chế độ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP
Đang online: 2
Hôm nay: 1711
Đã truy cập: 1710676
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.