Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1457/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Bùi Thái Dương. Sinh ngày 03/12/1987
1456/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đồng Ngọc Khánh Linh. Sinh ngày 10/11/1996
1455/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Liêu Thị Thảo Nhi. Sinh ngày 30/5/2004
1454/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Bích Liên. Sinh ngày 29/7/1997
1453/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
ông: Huỳnh Văn Thọ. Sinh ngày: 22/01/2001
1452/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Kim Khôi. Sinh ngày: 23/05/1985
1451/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trần Thị Hồng Loan. Sinh ngày: 20/04/1988
1450/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Tho. Sinh ngày: 01/01/1974
1449/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Chiến. Sinh ngày: 19/04/1983
1448/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Kim Vân. Sinh ngày: 01/01/1993
Đang online: 2
Hôm nay: 2015
Đã truy cập: 1710980
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.