Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1447/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Phùng Văn Bé. Sinh ngày: 02/03/1996
1446/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trương Thị Duyền. Sinh ngày: 11/04/1985
1445/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

đối với:
Bà: Nguyễn Thị Nhớ. Sinh ngày: 04/01/1997
1444/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thì. Sinh ngày: 19/02/1997
1443/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trương Văn Phúc. Sinh ngày: 29/01/2001
1442/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Kim Cương. Sinh ngày: 1979
1441/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đinh Thị Cẩm Tú. Sinh ngày: 08/11/1987
1440/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trương Thiện Nhơn. Sinh ngày: 19/05/1987
1439/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công Ls Nguyễn Văn Chà - Nguyễn Hiền Hòa
1438/QĐ-SLĐTBXH 22/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần (CCCM TX) Nguyễn Thị Huê - Trịnh Minh Thảnh
Đang online: 2
Hôm nay: 1749
Đã truy cập: 1710714
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.