Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
416/SLĐTBXH-NCC 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ thương binh đối với ông Trần văn Hiệp
1412/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông Lê trường Hận (Mai Thị Ngọt)
1411/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông Trương Văn Hiệp (Nguyễn Thị Ba)
1410/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông Nguyễn Văn Cương (Nguyễn Văn Dững (Vững))
1409/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà Đoàn Thị Nhạn (Phan Văn Vững
1408/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông Lê Văn Hùng (Lê văn ÂN)
1407/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với bà Đoàn Thị Nhiển (Đoàn Văn Chót)
1406/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông Chiêm Văn Luôl (Chiêm Văn Định)
1405/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ trần đối với ông Lê văn Ân
1404/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ trần đối với ông Đoàn Văn Chót
Đang online: 3
Hôm nay: 1685
Đã truy cập: 1710650
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.