Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1403/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ trần đối với ông Chiêm Văn ĐỊnh
1402/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công đối với bà Trần Thị Bé Hai (LS Trần Văn Quẹo)
1401/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công đối với ông Trần ngọc Ẩn (LS Trần Văn Minh)
1400/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công đối với bà Nguyễn Thị Bảy (LS Nguyễn Văn Kịnh)
1399/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công đối với bà Lê Thị Vui (LS Mai Văn Xa)
1398/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công đối với bà Lê Thị Thu
1397/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công đối với ông Nguyễn Văn Cọc (LS Nguyễn Văn Kịnh)
1396/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ đối với bà Trần Thị Đáo (NGuyễn Văn Ô)
1395/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ đối với bà Nhan Thị Nhì (Trịnh Hoàng Sơn)
1394/QĐ-SLĐTBXH 20/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ đối với bà Huỳnh Thị Mung (Hà Văn Ân)
Đang online: 3
Hôm nay: 1835
Đã truy cập: 1710800
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.