Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1598/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Ngọc Thuần. Sinh ngày: 01/01/1986
1597/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Kỳ. Sinh ngày: 01/01/1982
1596/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trương Thị Hồng Tươi. Sinh ngày: 20/05/1982
1595/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Tới. Sinh ngày: 06/08/1994
1594/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Ngô Quốc Quy. Sinh ngày: 12/04/1994
1593/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Võ Văn Tình. Sinh ngày: 01/01/1988
1592/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 27/07/2000
1591/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Tường Duy. Sinh ngày: 02/10/1998
1590/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Ngô Viết Lãm. Sinh ngày: 29/06/1996
452/SLĐTBXH-KHTC 24/03/2023 V/v Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 1750
Đã truy cập: 1710715
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.