Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
450/SLĐTBXH-KHTC 24/03/2023 V/v góp ý nội dung dự thảo Quyết định quy định về cơ chế, chính sách để tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1589/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN VĂN HỒNG
1588/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN VĂN THƠ
1587/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN THÀNH BÉ
1586/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ HUỲNH VĂN TÈO
1585/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ từ trần LÊ THỊ MẦU
1584/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần NGUYỄN THỊ ĐÊ
1583/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ TRƯƠNG VĂN NĂM
1582/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần VÕ VĂN ỚT
1581/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi
đối với người có công với cách mạng từ trần VÕ VĂN ỚT
Đang online: 3
Hôm nay: 2020
Đã truy cập: 1710985
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.