Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 22514 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
457/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 Góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
456/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 V/v đăng ký xây dựng cơ quan điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
455/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia
454/SLĐTBXH-VP 24/03/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
1614/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Sơn Dũng. Sinh ngày: 02/11/1987
1613/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Mỹ Tho. Sinh ngày 25/8/1993.
1612/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Phúc Hà Thanh. Sinh ngày 18/6/1998.
1611/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Đẹp. Sinh ngày 10/11/1975.
1610/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trương Chí Tính. Sinh ngày: 21/07/2002
1609/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Phương Ngọc. Sinh năm: 1987.
1608/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Vui. Sinh ngày: 08/8/1990
1607/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Cao Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 10/8/1993
1606/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Cao Thị Cẩm Tiên. Sinh ngày: 10/8/1993
1605/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1033/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/3/2023
của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hậu Giang
của ông Trương Vũ Pha
1604/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Đặng Thị Yến. Sinh ngày: 09/07/2003
1603/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Bích Thùy. Sinh ngày: 01/09/1999
1602/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Thuận. Sinh ngày: 28/07/1975
1601/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Huỳnh Hoài Hận. Sinh ngày: 26/06/1982
1600/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Nguyễn Thị Phước. Sinh ngày: 22/09/1982
1599/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Mỹ Anh. Sinh ngày: 02/03/1993
1598/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Phan Thị Ngọc Thuần. Sinh ngày: 01/01/1986
1597/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Trần Văn Kỳ. Sinh ngày: 01/01/1982
1596/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Trương Thị Hồng Tươi. Sinh ngày: 20/05/1982
1595/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Nguyễn Văn Tới. Sinh ngày: 06/08/1994
1594/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Ngô Quốc Quy. Sinh ngày: 12/04/1994
1593/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Võ Văn Tình. Sinh ngày: 01/01/1988
1592/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 27/07/2000
1591/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Huỳnh Thị Tường Duy. Sinh ngày: 02/10/1998
1590/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Ông: Ngô Viết Lãm. Sinh ngày: 29/06/1996
452/SLĐTBXH-KHTC 24/03/2023 V/v Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
450/SLĐTBXH-KHTC 24/03/2023 V/v góp ý nội dung dự thảo Quyết định quy định về cơ chế, chính sách để tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1589/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN VĂN HỒNG
1588/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN VĂN THƠ
1587/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN THÀNH BÉ
1586/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với thân nhân đối tượng trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ HUỲNH VĂN TÈO
1585/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ từ trần LÊ THỊ MẦU
1584/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần NGUYỄN THỊ ĐÊ
1583/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ TRƯƠNG VĂN NĂM
1582/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần VÕ VĂN ỚT
1581/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi
đối với người có công với cách mạng từ trần VÕ VĂN ỚT
1580/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi
đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ từ trần LÊ THỊ MẦU
1579/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ PHAN THỊ NGÂN
1578/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với
Cựu chiến binh từ trần theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ ông PHẠM VĂN HƯNG
1577/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công LÊ QUỐC CHÍNH
1576/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công: hồ sơ liệt sĩ Lê Văn Kính - con bà Lê Thị Ấm
1575/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc trợ cấp khi thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối với ông: CHÂU VĂN ĐỈNH Con của bà NGUYỄN THỊ DIỄU, là vợ liệt sĩ Châu Văn Diện
1574/QĐ-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối với thân nhân người có công
với cách mạng từ trần đối với bà: NGUYỄN THỊ DIỄU Là vợ liệt sĩ Châu Văn Diện
1573/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 Về việc chỉ định thầu thực hiện Video clip Báo cáo sơ lượt, ôn lại ý nghĩa truyền thống phát triển và hình thành Nghề công tác xã hội thế giới, Việt Nam và một số hoạt động của tỉnh; Chương trình tọa đàm về "Công tác xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển" năm 2023
449/SLĐTBXH-VP 23/03/2023 V/v góp ý Bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2023 - 2030
1572/QĐ-SLĐTBXH 23/03/2023 V/v phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thực hiện Video clip Báo cáo sơ lượt, ôn lại ý nghĩa truyền thống phát triển và hình thành Nghề công tác xã hội thế giới, Việt Nam và một số hoạt động của tỉnh; Chương trình tọa đàm về "Công tác xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển" năm 2023
Đang online: 3
Hôm nay: 1691
Đã truy cập: 1710656
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.