Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1128/SLĐTBXH-VP 03/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1127/SLĐTBXH-KHTC 03/08/2022 V/v báo cáo số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước) năm 2021.
7741/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Bằng Văn Lợi. Sinh ngày: 20/10/1980
7740/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: H So La Niê. Sinh ngày: 09/11/2000
7739/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhã. Sinh ngày: 17/12/1997
7738/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh. Sinh ngày: 19/5/1998
7737/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Út Mười. Sinh ngày: 10/3/1970
7736/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Hồ Kim Loan. Sinh năm: 1986
7735/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Ngô Thị Tuyết Cương. Sinh ngày: 06/6/1990
7734/QĐ-SLĐTBXH 03/08/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Kim Xuân. Sinh ngày: 23/6/1979
Đang online: 4
Hôm nay: 619
Đã truy cập: 1082481
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.