Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 15061 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
6689/QĐ-SLĐTBXH 28/06/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có Thẻ học nghề năm 2022
920/SLĐTBXH-TT 28/06/2022 V/v kiểm tra, xác minh nội dung đơn phản ánh
919/SLĐTBXH-VP 28/06/2022 V/v cập nhật, đăng tải, niêm yết công khai TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
917/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 28/06/2022 V/v tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
916/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 27/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
915/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 27/06/2022 V/v tiếp nhận người khuyết tật thần kinh, tâm thần vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (ông Nguyễn Văn An)
914/SLĐTBXH-VP 27/06/2022 V/v cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ cải cách hành chính
913/SLĐTBXH-LĐVLGDNN 27/06/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (lần 5)
6688/QĐ-SLĐTBXH 27/06/2022 Về việc trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHẠM VĂN GIÀU Con của ông PHẠM VĂN MINH
6687/QĐ-SLĐTBXH 27/06/2022 Về việc chấm dứt chế độ ưu đãi đối người có công với cách mạng từ trần đối với ông: PHẠM VĂN MINH
Đang online: 11
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 1020031
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.