Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Lao Động TB & XH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tin tức mới

Văn bản mới

Danh sách video
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16160 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
58/KH-SLĐTBXH 26/07/2022 Tổ chức chúc thọ đối với người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi năm 2022 trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
7555/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Huỳnh Tuấn Anh. Sinh ngày: 19/5/2002
7554/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hường. Sinh ngày: 30/4/1988
7553/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Phạm Thị Ngọc Ẩn. Sinh ngày: 10/10/1991
7552/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc tiếp tục h¬ưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với:
Bà: Võ Thị Oanh. Sinh ngày: 16/10/1986
7551/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Diệu. Sinh ngày: 20/10/1995
7550/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Hương. Sinh năm: 1995
7549/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Nguyễn Thị Họp. Sinh năm: 1982
7548/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Bà: Trần Thị Ngọc Bích. Sinh ngày: 10/02/1987
7547/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:
Ông: Danh Văn Nữa. Sinh năm: 1990
Đang online: 3
Hôm nay: 635
Đã truy cập: 1082497
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.